underside06

International standardisering i Sct. Petersborg

CHPCOM projektet er del af en international proces, ledet af IEC, der er verdens største standardiseringsorgan, indenfor det elektroniske område. Processen drives frem af de store komponentleverandører og af landenes systemansvarlige og styres i meget høj grad af de lande, hvor elbranchen er villige til at teste standardens praktiske anvendelighed.

Det seneste internationale IEC TC57 møde er netop afholdt i Sct. Petersborg. Her mødtes repræsentanter fra hele verden for at samle op på erfaringer og for at bringe processen videre.

De danske erfaringer fra CHPCOM projektet blev i dette forum spillet på bane som input til udarbejdelsen af den endelige datastandard. Og i dette forum lyttes til de danske erfaringer.

”Danmark er blandt de første lande til at implementere IEC 61850-7-420 standarden på kraftvarmeværker. Derfor har vi også en stærk position, når datastandarden skal endeligt defineres” siger Claus Amtrup fra firmaet EURISCO, der repræsenterede CHPCOM projektet ved mødet.