underside11

Elementer og systemkonfiguration

IEC 61850 system konfiguration
For at lette administrationen og opbygningen af informationsmodellen indeholder IEC 61850 også et System Configuration Language (SCL iht. IEC 61850-6). SCL er baseret på XML og bruges til at beskrive de logiske byggeklodser og sammenhængen mellem disse for det anlæg, som beskrives.

IEC 61850 Services
Standarden beskriver også en række metoder for hvordan data/informationen kan udveksles, hvilket benævnes ’Abstract Communication Service Interface’ eller kort ACSI i standarden IEC 61850-7-2

Hvor informationsmodellen beskriver de enkelte logiske byggeklodsers relation til den fysiske verden, så beskriver ACSI brugen af enkelte objekttyper, herunder hvordan data struktureres og hvilke operationer der kan foretages med data.

Udover beskrivelse af informationsmodellens byggeklodser består ACSI metoderne grundlæggende af: - Opbygning af datasæt (Data set) - Automatiske rapporter og logging (Reporting and logging) - Kontrol og styrefunktioner (Control) - Tid og tidssynkronisering (Time and Time-synchronisation) - Filhåndtering (File system) - Data og systemovervågning (Tracking)

IEC 61850 protokol
Transport protokollen i IEC 61850 baserer sig på ISO 9506 MMS (Manufacturing Message Specification).  Fordi IEC 61850 er en lagdelt datakommunikationsstandard, er det dog muligt at bruge andre protokoller.

Pt. arbejdes på en webservice baseret protokol til IEC 61850. Den umiddelbare fordel ved anvendelse af MMS protokollen er, at den er kompakt og robust, og der er mange års erfaring med brugen af denne standard. Ulempen er, at der kun er få leverandører der understøtter udviklingen af MMS til implementering hos andre hardware og software leverandører.

MMS protokollen muliggør også realtids styring af processer, lange objektnavne, tidsstempling af data og overvågning af dataudvekslingen.

Andre IEC 61850 elementer

  • Udover de allerede nævnte nøgleelementer indeholder IEC 61850 også i understandarder og relaterede standarder:
  • IEC 61850-3 generelle krav til udstyr som anvender standarden, 
  • IEC 61850-4 støtte til projektledelse af IEC 61850 implementeringer, 
  • IEC 61850-10 beskrivelse af testprocedurer for standarden, 
  • IEC 62351 beskrivelse af it-sikkerhed i forhold til brug af standarden.