underside07

Arbejdspakker

CHPCOM projektet rummer 6 arbejdspakker, efter projektet blev udvidet med en arbejdspakke om IT sikkerhed.

Arbejdspakke 0, projektkoordingering
Denne arbejdspakke står for den overordnede projektledelse og koordinering mellem de øvrige arbejdspakker.

Arbejdspakken skal sikre, at projektets andre arbejdspakker arbejder i samme retning i overensstemmelse med projektets scope. Derudover skal projektets forløb planlægges på en sådan måde, at output i en arbejdspakke kan skabe synergi og fungere som input i andre arbejdspakker.

I sin ledelsesfunktion vil arbejdspakken fokusere på, at sikre, at både de tekniske og de forretningsmæssige dele bliver udarbejdet i hensigtsmæssig overensstemmelse ogskaber værdi for aktørerne i CHPCOM.

Arbejdspakkeleder: Dansk Energi

Arbejdspakke 1, teknologiudvikling
Hovedformålet med denne arbejdspakke er at designe, udvikle og afprøve de tekniske aspekter for datakommunikationen mellem værk og så de øvrige aktører, ved bruge af de internationale standarder IEC61850 og IEC62351.

Arbejdspakkeleder: EURISCO

Arbejdspakke 2, systemintegration
WP2 har til formål at styre processen for implementering og demonstration af de i WP1 udviklede løsninger frem til den endelige storskalatest. Det er WP2 der vil have den formelle og praktiske kontakt til kraftvarmeværkerne og deres leverandører.

Arbejdspakkeleder: Energinet.dk

Arbejdspakke 3, forretningsmodeller
Hovedformålet med WP3 er, at udvikle fremtidige anvendelsesscenarier for fleksibilitetsydelser via de nye muligheder datakommunikationssystemet tilbyder, samt at validere det forretningsmæssige potentiale for alle aktører i dette system.

Der udestår stadig usikkerhed om det egentlige samfundsøkonomiske og forretningsmæssige potentiale ved et automatiseret og markedsbaseret koncept for ydelserne, og derfor sigter WP3 på både at udvikle solide og detaljerede metoder til værdiansættelse og dybdegående analyser af økonomiske gevinster og vækstpotentialer.

Arbejdspakkeleder: Dansk Energi

Arbejdspakke 4, formidling
CHPCOM er et projekt, som alle aktører i elsektoren kan få gavn af. Projektgruppen arbejder for at gøre det nemt for leverandører at udvikle hardware og softwareprodukter i henhold til CHPCOM løsningen. Samtidig skal implementering af CHPCOM løsningen være let tilgængelig for værkerne.

Projektets viden vil blive gjort tilgængelig for alle interessenter i det danske energisystem gennem implementeringsvejledninger, beskrivelse af datastandarden og løbende publicering af resultaterne via projektets hjemmeside www.chpcom.dk. Fra hjemmesiden kan man også tilmelde sig projektets nyhedsbrev.

 Arbejdspakkeleder: Dansk Fjernvarme

Arbejdspakke 5, IT-sikkerhed
IEC 61850 standarden for kommunikationen, der anvendes i CHPCOM projektet, håndterer ikke direkte sikkerheden i datakommunikationen. Her beskriver IEC 62351 standarden de sikkerhedsmekanismer, der er nødvendige for at sikre kommunikationen mellem værkerne og aktørene.

WP5 under CHPCOM har til formål at udvikle, teste og afprøve sikkerhedsinfrastruktur baseret på IEC 62351, der kan understøtte datakommunikationen i CHPCOM projektet.

Arbejdspakkeleder: Alexandra Instituttet