Use Cases dokumentation

CHPCOM-løsningen skal understøtte fremtidens behov for fleksibel drift på værkerne, sikker og nem dataudveksling mellem aktører samt services til TSO og DSO. CHPCOM-løsningen skal hermed skabe nye forretningsmuligheder på værkerne og hos andre aktører. De centrale anvendelser af den standardiserede kommunikationsplatform bliver testet i CHPCOM projektet. Disse anvendelsesscenarier (Use Cases) er udvalgt på baggrund af de identificerede potentialer for aktørerne, og konkretiserer hvordan standardisering af datakommunikationen påvirker aktørerne. Use casene bruges både til den teknisk demonstration samt til økonomisk vurdering i business cases.

Der er udarbejdet en rapport om ’Use Cases dokumentation’. Rapporten beskriver hvordan anvendelser af standardiseret datakommunikation kan inddeles i Markedsbaserede Use Cases, Systembaserede Use Cases og Tekniske Use Cases. Rapporten indeholder teknisk dokumentation på hver enkel Use Case, og denne dokumentation skal anvendes af værker og andre aktørerne ifm. interoperabilitetstest i CHPCOM-projektet.


Use Case dokumentation rapporten kan downloades her.