icon netvirksomheder

Netvirksomheder

Netvirksomheder i Danmark har sammen med Dansk Energi og Energinet.dk ad flere omgange arbejdet med potentialer ved direkte kommunikation med anlæg tilsluttet elnettet.

Læs mere...

icon myndigheder

Myndigheder

Med sikker udveksling af IEC 61850 standardiseret information kan dataudveksling og synkronisering af nationale registre ske automatisk.

Læs mere...

icon produkt servicelev

Produkt- og serviceleverandører

Potentialet for at gøre forretning på baggrund af IEC 61850 er stort både i Danmark og i udlandet.

Læs mere...

icon kraftvarme

Kraftvarme

For kraftværkerne betyder løsningen blandt andet, at informationsudveksling og styring af kraftværk kan foregå sikkert over Internettet.

Læs mere...

foto-JimLarsenStandardiseret datakommunikation vil øge konkurrencen imellem balanceansvarlige, og reducere hardwareinvesteringer for både balanceansvarlige og kraftvarmeværkerne. Samtidig har vi en forventning om, at standardiseret datakommunikation giver muligheder for at bruge data på nye måder, der kan effektivisere produktionen og skabe synergier med eksterne samarbejdspartnere og ikke mindst håber vi det kan lette administrationen ved rapportering.

Jim Larsen, direktør for Brædstrup Fjernvarme