Potentiale- og interessentanalyse

Der er udarbejdet en rapport om potentiale- og interessentanalyse via interviews med udvalgte aktører i projektet. Rapporten beskriver de nuværende barrierer, der forhindrer kraftvarmesektoren i at udnytte mulighederne i intelligent dataudveksling. Desuden belyses de væsentligste potentialer ved den standardiserede kommunikationsplatform, samt hvilke interesser centrale aktører har ift. udviklingen og implementering af kommunikationsstandarden IEC 61850.

Potentiale og interessentanalysen kan downloades her.

Det skal sikres at de mest værdiskabende anvendelser af CHPCOM løsningen bliver analyseret og så vidt muligt demonstreret teknisk og forretningsmæssigt i projektet. Ud fra implementeringserfaringer i projektet skal de økonomiske omkostninger og gevinster/besparelser for aktørerne dokumenteres. Dette skal herefter bruges til at lave vejledende business cases for værker af forskellig type samt andre centrale aktører, og afklare hvilke drivere der er vigtigst ift. business casens attraktivitet.