underside06

Brodersen sender den første CHPCOM- kompatible RTU på markedet

Brodersen har udviklet en RTU (gateway), der, som en af de første i verden, kan understøtte den internationale standard (IEC 61850-7-420) CHPCOM projektet er baseret på.

Udviklingen af RTUen er en vigtig landvinding, da alle centrale internationale aktører med interesse i Smart Grid peger på IEC 61850-7-420 som den standard, der bør bruges til datakommunikation mellem decentrale energi ressourcer og andre aktører i energisystemerne.

Derudover giver udviklingen af gatewayen de kraftvarmeværker, der vælger at bruge CHPCOM specifikationen, mulighed for at købe gateways, der kun skal konfigureres i begrænset omfang. Dermed kan disse kraftvarmeværkes omkostninger ved udskiftning af hardware reduceres betragteligt.

Det langsigtede mål for projektgruppen er, at hardware fra mange leverandører kan blive en del af en plug’n’play løsning for værkerne.