underside06

Fælles signalliste skal reducere dataforvirring

Første runde af arbejdet med at sammensætte en signalliste over de data, der kan indsamles fra et kraftvarmeværk er tæt på sin afslutning. Listen, der er den mest omfattende liste af signaler til dato, er sammensat ud fra eksisterende tekniske forskrifter, krav til indrapportering af statistiske data, viden fra andre demonstrationsprojekter og eksisterende datakommunikation fra balanceansvarlige aktører.

I udarbejdelsen af signallisten er bl.a. kraftvarmeværkernes behov for ensartethed i signalerne blevet adresseret. F.eks. er det i dag problematisk at definere, hvad der indgår i et anlæg, når der skal afleveres data til Energistyrelsen og Energinet.dk. Med datastandarden er notationen og definitionerne for hvilke data, der kan udveksel med et kraftvarmeværk, klart afgrænset og defineret.

En af de mange fordele, som kraftvarmeværkerne kan forvente at høste af projektet, er en afklaring for hvilke data der kræves i fremtidens elsystem, og hvordan de kan kommunikeres til de enkelte aktører i elsystemet.