underside06

CHPCOM samler elsektoren

CHPCOM konsortiet er på plads. Projektgruppen består af Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Energinet.dk, Foreningen Danske Kraftvarmeværker, EURISCO, Brædstrup Totalenergianlæg, EnergiMidt og NEAS Energy.

Deltagelse af alle de store interesseorganisationer på elmarkedet sikrer en bred opbakning til dette projekt, der skal SmartGrid modne det danske elnet og er en væsentlig forudsætning for, at Danmark kan positionere sig i det internationale arbejde med at definere fremtidens datastandarder.

Udviklingen af en solid datastandard, der varetager hele branchens behov skal sikres af firmaet EURISCO, der har mere end 10 års erfaring med datakommunikation og standardiseringer i energisektoren; af Brædstrup Totalenergianlæg og EnergiMidt, hvor de første tests skal udføres og af Neas Energy, der er balanceansvarlig for begge selskaber.

Der arbejdes pt. på at udvide projektet med en række nye deltager, hovedsagligt Kraftvarmeværker, men også Balanceansvarlige og Elnetselskaber.