underside06

Rapport over business cases er på trapperne

Tidligere er der i projektet blevet identificeret potentialer for aktører ved standardiserede datakommunikation, og CHPCOM projektet har gennem tests skabt flere erfaringer om, hvilken økonomisk værdi disse potentialer indeholder for de forskellige aktører. En workshop i september med bred tilslutning fra projektdeltagerne har også bidraget til dette arbejde. Resultaterne bliver samlet i en rapport om business cases for aktørerne ved standardiserede datakommunikation.