underside06

CHPCOM på Energiens Topmøde

Igen i år var CHPCOM at finde på Energiens Topmøde. Her gav Projektleder David Victor Tackie, et dybdegående indblik i projektet aktiviteter. Der blev præsenteret flere konkrete løsninger på at sikre at den grønne omstilling ikke får energisystemet til at gå i sort.

Løsningen ligger i en nyudviklet kommunikationsplatform, som gør det muligt for de decentrale Kraftvarmeværker at stille deres enheder til rådighed for det samlede energisystem. Derved kan vi sikre at energisystemet kan drives stabilt, i en fremtid med en meget høj andel af fluktuerende elproduktion og -forbrug.

En hel central del af projektet, er at beskytte systemet mod uautoriseret adgang og sikre at kommunikationen sker på en IT-sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Derudover blev der lagt vægt på at udvikle en samfundsøkonomisk løsning, som giver værdi for det samlede energisystem og deres aktører.