underside06

Funktionstestene godkendt og fuld gang i Interoperabilitetstestene

Stort set alle værker har nu fået godkendt deres Funktionstest. Ydermere har Bjerringbro Varmeværk, Brædstrup Fjernvarme, Skagen Fjernvarme og Helsinge Fjernvarme nu fået godkendt to ud af de tre Interoperabilitetstests, der skal foretages. Den tredje og sidste test er en aktivering af værkerne ud fra NOIS-listen (Nordic Operational Information System), og denne bliver gennemført i august.

Energinet.dk har i juni måned forsøgt at gennemføre sine egne tre Interoperabilitetstests, hvor der skulle hentes miljø-, drifts- og stamdata direkte fra værkerne. Det lykkedes ikke i første forsøg, men der blev gjort fremskridt.

IOP-testene har indtil nu voldt nogle udfordringer, nogle var forventet, men der var også nogle uforudsete.

- Det må forventes, at et udviklings- og demonstrationsprojekt, som CHPCOM, fremprovokerer fejl og mangler i testfasen – man kan sige, at det nærmest er meningen. Det giver nødvendig og værdifuld erfaring til både projektets parter og til projektets underleverandører. Erfaringerne bliver dokumenteret og skal herefter anvendes i standardiseringsarbejdet til efteråret. Samtidig bliver fejlene rettet hos leverandørerne, fortæller WP 2 leder Kristine Bock. 

Positiv stemning og vilje

Som en forberedelse til IOP-testene, har Energinet.dk været rundt og besøge alle involverede projektdeltagere.  Der er en positiv stemning og tilgang til testene. Selvom der har været fejl i testforløbet og meget korte tidsfrister for værkerne og de balanceansvarlige, er der interesse og vilje til at ville lykkedes med testene af IEC 61850 standarden.

Onsdag d. 8. juli skal Markedskraft gennemføre Interoperabilitetstest af Ribe Fjernvarme, og det forventes, at alle Interoperabilitetstests er gennemført i august måned.