underside06

Gang i funktionstestene

Et stort tillykke til Brædstrup fjernvarme, som nu er det første værk som har gennemført en funktionstest. Det har vist sig at Sigcheck har været et rigtig godt redskab til at bekræfte at de implementerede signaler stemmer overens med signallisten.

Der er nu fastsat datoer for funktionstest hos stort set alle værker, Balance ansvarlige og netselskaber. Dette er vigtig milepæl for projektet og alle ser frem til at få testene gennemført. 

Systemleverandøren Tjæreborg Industri er i fuld gang med at teste hos både Ribe og Sæby. Der har dog vist sig at være udfordringer med RTU’en, der muligvis kan tilskrives SCADA-systemet, derfor arbejdes der intenst på en løsning, således at også Ribe og Sæby kan få funktionstesten endeligt gennemført.

Systemleverandøren InoPower, er også godt i gang med at teste hos Helsinge og Skagen, her er gatewayen for både Helsinge og Skagen oprettet og klar til funktionstest. Der arbejdes nu på at få rettet de afvigelser som der har vist sig at være mellem de implementeret signaler og signallisten.

Kara og Bjerringbro forventer at gennemføre deres funktionstest medio november.

CHPCOM er et udviklingsprojekt, der søger at finde standarden for fremtidens datakommunikation, derfor er de udfordringer, som gennemførelsen af testene har givet, et udtryk for, at der netop er brug for den udvikling og tilpasning, som sikrer at den løsning der udvikles er robust og sikker for alle aktører.

Netop derfor beder vi alle huske på at der skal laves dokumentation af implementeringen. CHPCOM-projektet ønsker nemlig at bruge denne dokumentation og erfaring fra implementeringen, som input til næste version af implementeringsvejledningen. 

Nu hvor funktionstestene snart er gennemført, skal vi så småt til at se frem mod både RBAC og interoperabilitetstest.