underside06

Tid til tests

Som en helt essentiel del af projektet, skal alle de løsninger, der nu er udviklet, testes hos fase 2 partnerne. Det er altid spændende at op skalere et udviklingsprojekt som CHPCOM til at involvere flere enheder og derfor arbejder alle partnere intenst på at sikre gennemførelse af funktionstest medio oktober 2014.
Udviklingen af den rollebaserede adgangskontrol (RBAC) og herunder afklaringen af de it-sikkerhedskomponenter, der skal installeres på værkerne, har været mere udfordrende end først antaget. Den fysiske installation og -konfiguration på værkerne sker derfor i første halvdel af november. Dernæst gennemføres interoperabilitetstest i anden halvdel af november 2014.