underside06

Ny arbejdspakke om IT sikkerhed

Siden starten af CHPCOM er det blevet tydeligt at IT sikkerheden omkring kommunikationen i el-systemet og kraftvarmeværkerne skal sikres. Dette skyldes, at IEC 61850 standarden for kommunikationen, der anvendes i CHPCOM projektet, ikke direkte håndterer sikkerheden i datakommunikationen. Derfor er WP5 startet op, og der er taget hul på at udvikle sikkerheden til CHPCOM infrastrukturen. Hertil beskriver standarden IEC 62351 de sikkerhedsmekanismer, der er nødvendige for at sikre kommunikationen mellem værkerne og aktørerne. Specifikt skal WP5 fastlægge, hvilke krav som der er til sikkerheden. Det betyder, at der skal laves en analyse af sikkerhedstruslen, der skal gives en feedback til de relevante standardiseringsorganisationer, samt udvikles en metode for den rollebaserede adgangskontrol.
WP5 under CHPCOM har således til formål at udvikle, teste og afprøve sikkerhedsinfrastruktur baseret på standarden IEC 62351, der kan understøtte datakommunikationen i CHPCOM projektet.