underside06

Udvikling og dokumentation af Use Cases

Der har været fokus på udvikling og dokumentation af anvendelsesscenarier (Use Cases), der konkretiserer hvordan processer og datahåndtering ændres som følge af IEC 61850. Use casene skal bruges til CHPCOM interoperabilitetstest for værkerne op mod andre aktører (TSO, DSO, BRP). Der er udviklet:
- Markedsbaserede Use Cases primært mellem værk og BRP, de omhandler eksisterende elmarkedsprodukter
- Systembaseret Use Cases primært mellem værk og DSO, de omhandler især ydelser fra værket ift. fremtidige behov i distributionsnettet
- Tekniske Use Cases primært mellem værk og TSO, de omhandler især data adgang og overførsel af stamdata og driftdata fra værket

Der er for disse forskellige anvendelsesscenarier udarbejdet en rapport, som kan læses på her.