Nyhedsbrev fra CHPCOM nr. 3

 
newsletter-header
 

Nyhedsbrev fra CHPCOM nr. 3 2013

 
 
 

CHPCOM går ind i fase II

CHPCOM projektets fase I nærmer sig sin afslutning og d. 1.1. 2014 tager fase II sin begyndelse.

I løbet af projektets fase I er første runde af arbejdet med udarbejdelse af en fælles signalliste afsluttet. Implementering og test af CHPCOM løsningen hos Brædstrup Totalenergianlæg, Neas Energy og EnergiMidt er gennemført. Samtidig er IT-sikkerhedsløsningen blevet specificeret i samarbejde med sikkerhedseksperter, og det er vurderet at de løsninger, der indtil videre er udviklet, er sikkerhedsmæssigt forsvarlige.

Afslutningen af projektets fase I er den første vigtige milepæl i CHPCOM projektet, og projektgruppen er nu klar til at implementere løsningen på en række udvalgte værker i projektets fase II.

Nye partnere i CHPCOM projektet

6 nye værker samt deres balanceansvarlige og netvirksomheder er blevet udvalgt til implementering af CHPCOM løsningen i projektets fase II.

CHPCOM projektet vil gerne byde velkommen til værkerne KARA, Helsinge Fjernvarmeværk, Ribe Fjernvarme, Skagen kraftvarmeværk, Sæby kraftvarmeværk og Bjerringbro Kraftvarmeværk.

Derudover kan vi byde velkommen til Markedskraft og EnergiDanmark samt netvirksomhederne Dong Energy og NordEnergi.

Man kan følge status for implementering på www.chpcom.dk
 

Kick-off møde for Fase II deltagere

D. 12. november 2013 afholdtes Kick-off møde for fase II for alle CHPCOM projektets deltagere. På Kick-off mødet havde projektets partnere mulighed for at mødes og give deres input til dele af projektet.

På dagen blev arbejdspakkerne diskuteret, og sløret blev løftet for en helt ny arbejdspakke om IT-sikkerhed.

Desuden var der mulighed for at deltagerne kunne give input til en række kernespørgsmål,  f.eks. hvornår skal implementering og test foregå og hvilke fordele kan der være ved standardisering?

Overgangen til projektets fase II er en vigtig milepæl for projektet, da det er i denne fase, at mulighederne for at have en fælles dataløsning på flere værker kan begynde at vise sig.

Slides fra Kick-off arrangementet kan findes på www.chpcom.dk.

Interessenter og potentialer

Rapporten ’Potentiale og interessentanalyse’ fra WP3 er nu tilgængelig via hjemmesiden. I rapporten analyseres hvilke potentialer, standardiseret datakommunikation kan give projektets centrale aktører (TSO, DSO, BRP, værker).

Analysen bygger på interviews med udvalgte aktører, og bruges til at identificere potentialerne for de enkelte aktører, og viser hvilke potentialer aktører deler i høj og mindre grad. På kickoff mødet til fase 2 blev resultaterne fra rapporten fremlagt, og efterfølgende gav mødedeltagerne input til deres opfattede vigtighed af de identificerede potentialer.

I den kommende tid vil WP3 fokusere på at udarbejde en business case for integrationen af IEC 61850 baseret datakommunikation hos Brædstrup Kraftvarmeanlæg, samt hvilke muligheder den nye dataadgang giver værket og dets interessenter.

Desuden fortsætter arbejdet med at udvælge og dokumentere de vigtigste anvendelsesscenarier, som den standardiserede datakommunikationsplatform skal understøtte hos kraftvarmeværkerne og andre aktører.

Se præsentation fra Kick-off mødet her.

Internationalt

På seneste IEC TC57 WG17 møde i Geneve kom den nye Web-service protokol kandidat for fremtidens IEC61850 data kommunikation tættere på en afgørelse.

Den nye kandidat er XMPP, og CHPCOM projektet bidrager til arbejdet med at få udviklet den helt rigtige mapping for denne nye datakommunikations standard.

 
 
 

Projektgruppe:
 
  projektgruppe
 
 
 
 
Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbreve fra CPHCOM? Afmeld nyhedsbrev
Denne e-mail indeholder grafik. Hvis du ikke kan se billederne, kan du se mailen i din browser.
Powered by AcyMailing